Önüm barada bilim

  • Seriýa komponentlerinde naprýa .eniýe deňlemesini göz öňünde tutmak

    Seriýa komponentlerinde naprýa .eniýe deňlemesini göz öňünde tutmak

    Komponentler yzygiderli ulanylanda, adatça naprýa .eniýe deňagramlylygy talap edilýär.Naprýatageeniýäniň deňagramlylygynyň zynjyr görnüşi aşakdaky suratda görkezilýär. Komponentdäki naprýa .eniýeniň deňagramlylygyny üpjün etmek üçin naprýa .eniýe deňagramlylygy aýlawyndan akýan tok, adatça, köp bolmaly ...
    Koprak oka