biz hakda

ElektronikaÖndüriji

“Jiangsu Jangjie Runau Semicondutor Co., Ltd.” Hytaýda ýarymgeçiriji enjamlaryň öňdebaryjy öndürijisidir.30 ýyl töweregi wagt bäri, Runau elektrik elektronik enjamlarynyň ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin iň täze çözgütleri üpjün etmek üçin tejribe toplady.2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Hytaýyň esasy ýerlerinde çap edilen esasy korporasiýa bolan “Zangjhou Yangjie Elektron Tehnologiýa Co.Zerur bolanda, tehniklerimiz, inersenerlerimiz, önümçilik toparymyz we satuw güýjümiz elektrik desgalarynyň ýokary hilli, elýeterliligini we kuwwatly öndürijiligini üpjün etmek üçin müşderilerimiz bilen ýakyndan işleşýärler.

ÖNÜMLER

 • ÇIP

  ÇIP

  Qualityokary hilli standart
  Ajaýyp yzygiderlilik parametrleri
  Tiristor çipi: 25.4mm - 99mm
  Düzediji çip: 17mm - 99mm

 • Tiristor

  Tiristor

  Faza gözegçilik tiristory
  100-5580A 100-8500V baha bermek
  Çalt kommutator
  100-5000A 100-5000V baha bermek

 • IGBT (IEGT) basyň

  IGBT (IEGT) basyň

  Powerokary kuwwatlylygy
  Easyönekeý seriýa birikdirildi
  Şok garşy gowy
  Ajaýyp ýylylyk öndürijiligi

 • güýç ýygnamak

  güýç ýygnamak

  Aýlanýan düzediji tolgunma
  Volokary woltly stak
  Düzediji köpri
  AC wyklýuçateli

 • düzediji diod

  düzediji diod

  Standart diod
  Çalt diod
  Kebşirleýiş diody
  Aýlanýan diod

 • gyzdyryjy

  gyzdyryjy

  SF seriýaly howa sowadyjy
  SS seriýaly suw sowadyjy

 • güýç moduly seriýasy

  güýç moduly seriýasy

  Halkara standart paket
  Gurluşy gysmak
  Ajaýyp temperatura aýratynlyklary
  Ansat gurmak we goldamak

SORAG

Aýratyn önümler

 • Tiristor Çip

  • Her çip TJM-de synagdan geçirilýär, tötänleýin gözden geçirmek düýbünden gadagan.
  • Çipleriň parametrleriniň ajaýyp yzygiderliligi
  • Döwlet derejesinde naprýa .eniýeniň peselmegi
  • Güýçli termiki ýadawlyga garşylyk
  • Katod alýumin gatlagynyň galyňlygy 10µm-den ýokary
  • Mesada goşa gatlak goragy
  Tiristor Çip
 • Standardokary standart tiristor

  • Has ýokary önümçilik standarty ulanylýar
  • Ultra pes derejeli naprýa .eniýe peselmegi
  • Gabat gelýän Qrr we VT bahalary bilen seriýa ýa-da parallel baglanyşyk zynjyry üçin amatly
  • Umumy maksatly faza gözegçilik tiristoryndan has gowy öndürijilik
  • Elektrik tory we has ýokary talap üçin ýörite işlenip düzüldi
  • Önümiň hili adaty harby maksatdyr
  Standardokary standart tiristor
 • Mugt ýüzýän faza gözegçilik tiristory

  • Erkin ýüzýän kremniniň tehnologiýasy
  • Döwlet derejesindäki naprýa .eniýeniň peselmegi we kommutasiýa ýitgileri
  • Iň amatly güýç bilen işlemek ukyby
  • Paýlanan güýçlendiriji derwezesi
  • Çekiş we geçiriş
  • HVDC geçiriş / SVC / currentokary tok üpjünçiligi
  Mugt ýüzýän faza gözegçilik tiristory
 • Standardokary standart çalt kommutator

  • Täze döredilen ulaldylan derwezäniň gurluşy
  • Meýilnamalaýyn önümçilik prosesi
  • Ruten bilen örtülen molibden diski
  • Pes kommutasiýa ýitgisi
  • diokary di / dt öndürijiligi
  • Inverter, DC kesiji, UPS we impuls güýji üçin amatly
  • Elektrik tory we has ýokary talap üçin ýörite işlenip düzüldi
  • Önümiň hili adaty harby maksatdyr
  Standardokary standart çalt kommutator
 • GTO derwezesini öçürmek

  GTO önümçilik tehnologiýasy 1990-njy ýyllarda Angliýanyň Markoni şäherinden Runau bilen tanyşdyryldy.Bölekler ygtybarly öndürijilikli global ulanyjylara berildi we aşakdakylar bilen görkezildi:
  • Oňyn ýa-da otrisatel impuls signaly enjamy açmaga ýa-da öçürmäge itergi berýär.
  • Esasan megawatt derejesinden ýokary güýçli programma üçin ulanylýar.
  • volokary çydamly naprýa .eniýe, ýokary tok, güýçli ýokarlanma garşylygy
  • Elektrik otlynyň inwertory
  • Elektrik torunyň dinamiki reaktiw güýji
  • powerokary kuwwatly DC kesiji tizligini sazlamak
  GTO derwezesini öçürmek
 • Kebşirleýiş diody

  • forwardokary öňe hereket etmek ukyby
  • Ultra pes pes naprýa .eniýeniň düşmegi
  • Ultra pes ýylylyk garşylygy
  • operationokary amaly ygtybarlylyk
  • Aralyk ýa-da ýokary ýygylyk üçin amatly
  • Inwertor görnüşli garşylyk kebşirleýjiniň düzediji
  Kebşirleýiş diody
 • Standardokary standart güýç moduly

  • qualityokary hilli önümçilik standarty, halkara marka moduly
  • Has ýokary öndürijilik talaplary bolan ulanyjylar üçin niýetlenendir
  • Çip bilen çüýşäniň arasynda elektrik izolýasiýasy
  • Halkara standart paket
  • Gurluşy gysmak
  • Ajaýyp temperatura aýratynlyklary we tigir sürmek ukyby
  Standardokary standart güýç moduly
lokomotiw ýokary güýçli düzediji 4500V 2800V
softumşak başlangyç üçin ýokary woltly faza gözegçilik edýän tiristor
kebşirlemek diody
ýokary güýçli faza gözegçilik edilýän tiristor induksiýa ýyladyş peçleri üçin çalt wyklýuçatel tiristory
 • elektrik otly üçin tiristor düzediji GTO

  “Runau Electronics” tarapyndan üpjün edilen ýokary kuwwatly düzediji diod we tiristor, tapgyrlaryň arasynda naprýatageeniýe naprýa .eniýesini sazlap bilýän köpri düzediji zynjyry emele getirýär.Ygtybarly we ygtybarly.2200V 2800V 4400V
  elektrik otly üçin tiristor düzediji GTO
 • Softumşak başlangyç

  Pes geçiriji naprýa .eniýeniň peselmegi, has güýçli tok ukyby, has täsirli we iň tygşytly çözgüt bilen naprýa resistanceeniýe garşylygy, Runau tiristory ýumşak başlangyç giňişleýin ulanylyşynyň ähli kanagatlanmasyny üpjün edýär.
  Softumşak başlangyç
 • Kebşirleýji maşyn

  Kebşirleýiş diody ultra ýokary tokly FRD diody diýlip hem atlandyrylýar, ýokary tok dykyzlygy, gaty pes naprýa andeniýe we gaty pes ýylylyk garşylygy, pes bosagadaky naprýa .eniýe, kiçi eňňit garşylygy, ýokary çatryk temperaturasy.Runau kebşirleýiş diodlary IFAV 7100A-dan 18000A aralygynda bolup, 1KHz-dan 5KHz-a çenli ýygylykly garşylyk kebşirleýjilerde giňden ulanylýar.
  Kebşirleýji maşyn
 • Induksiýa ýylylygy

  Faza gözegçilik edilýän tiristor we çalt wyklýuçatel tiristor ýokary standartda öndürilýär, çipde görkezilen hemme ýaýradylan gurluş, optimal paýlanan derwezäniň dizaýny, ajaýyp dinamiki öndürijiligi, çalt kommutasiýa öndürijiligi, pes kommutasiýa ýitgisi, induksiýa ýyladyş amaly üçin örän amatly.
  Induksiýa ýylylygy